Рівненська спеціалізована

школа І-ІІІ ступенів №15

Піклувальна рада

Піклувальна рада школи  керується у своїй роботі «Положенням про Піклувальну раду Сп.Ш №15, затвердженим Загальними зборами від 26.09.2007 р. (протокол № 2), створеним на підставі Наказу МОН №45 від 05.02.2001р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2001р. за № 146/5337.

Склад Піклувальної ради

 1. Голова Піклувальної ради закладу– Волинець Неля
 2. Заступник голови Піклувальної ради– Лисюк Олена
 3. Секретар – Андріюк Віталія
 4. Лойко Наталія
 5. Рижа Лідія
 6. Мартинюк Ольга
 7. Суровець Інна
 8. Ливицька Наталія
 9. Панащук Вікторія
 10. Шуль Олена
 11. Марчук Олена
 12. Галкіна Юлія