Рівненська спеціалізована

школа І-ІІІ ступенів №15

Піклувальна рада

Піклувальна рада школи  керується у своїй роботі «Положенням про Піклувальну раду Сп.Ш №15, затвердженим Загальними зборами від 26.09.2007 р. (протокол № 2), створеним на підставі Наказу МОН №45 від 05.02.2001р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2001р. за № 146/5337.

  1. Волинець Михайло Степанович – голова Піклувальної ради школи
  2. Кузьмич Олена Олександрівна – заступник голови Піклувальної ради
  3. Вербець Олена Мирославівна - секретар
  4. Середович Віталія Віталіївна
  5. Либак Світлана Михайлівна
  6. Гребеневич Лариса Петрівна
  7. Красовська Альона Леонідівна