Рівненська спеціалізована

школа І-ІІІ ступенів №15

Юний технік

Гурток «Юний технік»

 

 Графік роботи

 Вівторок  15:15 – 17:15

Четвер     16:00 – 18:00

 

Керівник гуртка: Капітула Сергій Юрійович

 Сучасний світ важко уявити без технологій. Майже щодня ми чуємо про нові відкриття. Їх так багато, що навіть неможливо осягнути все те неймовірне, що відбувається навколо нас і змінює наш світ і життя, бажаємо ми цього чи ні. Але, на жаль, деякі гаджети з часом ломаються, виходять з ладу і ремонт, навіть найпростіших поломок, коштує дорого. Ми спроможні самостійно їх полагодити і зберегти великі кошти. З цією метою в нашій школі працює гурток «Юний технік». Формування умінь і навичок конструювання, виготовлення й налагодження приладів радіоелектроніки, дрібний ремонт побутової техніки – це лише дещиця того, що можна тут навчитись.

Гурток «Юний технік» — це гурток підвищеної складності.

Основні завдання  діяльності гуртка полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння знаннями конструювання і налагодження приладів радіоелектроніки;

практичної: формування умінь і навичок конструювання, виготовлення й налагодження приладів радіоелектроніки, оформлення технічної документації;

творчої: розвиток пошукової, конструкторської, винахідницької, дослідницької та експериментальної діяльності; формування вмінь самостійного розроблення, виготовлення й налагодження радіоелектронних приладів і пристроїв;

соціальної: виховання культури праці, творчої ініціативи, формування стійкого інтересу до технічної творчості; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.

Навчально-виховний процес організовується на принципах добровільності, науковості, доступності, наочності, циклічності та індивідуальності. Це передбачає самостійне прийняття гуртківцями рішення у виборі виду навчання, теми розробки або дослідження. Особлива увага приділяється питанню безпеки навчального процесу. Крім первинного інструктажу на початку навчального курсу з учнями проводиться інструктаж з правил безпечної праці безпосередньо перед початком кожної лабораторної і практичної робіт. Вихованці гуртка «Юний технік» роблять кроки до пізнавання і розуміння світу техніки, вчаться творчо мислити, опановують певні системи початкових технічних і технологічних знань, умінь і навичок. На гуртку діти вчаться технічно мислити, висловлювати свою думку, спілкуватися у колективі, зосереджуватись задля втілення в життя задуманої конструкції. Важлива роль надається формуванню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань. Наприкінці навчального року проводяться підсумкові заняття, на яких керівник оцінює роботу та визначає кандидатів на наступний рівень навчання.