Рівненська спеціалізована

школа І-ІІІ ступенів №15

Права та обов'язки здобувачів освіти

 

Учні зобов’язані:

.• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
• дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни;
• піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;
• дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
• діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
• дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);
• дотримуватися ділового стилю одягу;
• не користуватись у ході навчання без дозволу педагога мобільними
ІТ-пристроями;
• не використовувати будь-які недозволені педагогом матеріали під час оцінювальних атестацій;
• не проводити у закладах будь-яку позанавчальну діяльність, не узгоджену з адміністрацією, вчителем, вихователем/тьютором;
• вчасно та об’єктивно інформувати батьків про зміст доручень, отриманих від педагогів;
• не палити (у тому числі електронні сигарети), не вживати спиртні напої та наркотичні речовини у закладі та визначеній в уставі закладу прилеглій території;
• не псувати обладнання, приміщення та будівлю закладу;
• не поширювати серед учнів закладу заборонені небезпечні речовини, тютюнові вироби, спиртні напої та наркотичні речовини;
• виконувати призначені санкції за порушення норм академічної доброчесності.


  Учні мають право:


на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань;
• брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
• брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.